hạt giống hoa


Ớt là một loài cây kỳ diệu. Loài cây thú vị này tạo ra nhiều Hạt Giống Ớt đến khó tin, với rất nhiều hình dạng, kích thước, màu sắc, và mức độ cay. Nếu thu hoạch đúng cách, quả ớt là một nguồn hạt giống phong phú. Những hạt giống này có thể được cất giữ, bảo quản để tạo ra những cây ớt mới từ các giống ớt ưa thích của bạn cho năm tới. Nhận ươm mầm một số loại hạt giống -> Nhận ươm mầm